Artikel 1 - Doel

Deze voorwaarden betreffen de verkoop van de onderneming Horse Remedy SRL - Rue de Louvain 20-1320 Beauvechain natuurlijke producten voor paarden.

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro alle belastingen (BTW en andere belastingen van toepassing zijn op de datum van de bestelling), tenzij anders vermeld, en met uitzondering van de kosten van de behandeling en forwarding.

Voor bestellingen naar andere landen dan België bent u de importeur van de betrokken producten. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of belastingen van de staat kan worden betaald. Deze rechten zijn niet onder de bevoegdheid van de Horse bedrijf Remedy. Zij zullen voor uw rekening en zijn uw verantwoordelijkheid, zowel in termen van rendement en betalingen aan de autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u over deze problemen met de plaatselijke autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst moeten worden betaald in euro's.

Het bedrijf Remedy Horse behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal op basis van de geldende tarieven in rekening worden gebracht op het moment van bevestiging van de bestelling en afhankelijk van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van Remedy Horse tot de volledige betaling.

Waarschuwing: als je eenmaal fysieke bezit van de bestelde producten te nemen, is het risico van verlies of beschadiging van de producten worden overgedragen.

Artikel 3 - Bestellingen

U kunt bestellen:

Waarin de werkwijzen gekozen, bijvoorbeeld:

    
Internet: www.horseremedy.eu

Contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en zal bevestigd worden ten laatste op het moment van afrekenen.

Het bedrijf Remedy Horse behoudt zich het recht voor om betaling te accepteren, en niet om een ​​bestelling te bevestigen om welke reden dan ook, met name in het geval van leveringsproblemen, of in geval van moeilijkheden met de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Alle bestellingen op de website www.horseremedy.eu impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden. Elke bevestiging van de bestelling impliceert uw volledige aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop, zonder uitzondering of voorbehoud.

De Alle gegevens vastgelegd en bevestigd geldig bewijs van de transactie.

U verklaart met perfecte kennis.

De orderbevestiging waard ondertekening en aanvaarding van de transacties.

Een overzicht van uw bestelling informatie en deze voorwaarden zullen in PDF-formaat via e-mail een bevestiging van uw bestelling worden verzonden.

Artikel 5 - Betaling

Het feit om uw bestelling te bevestigen voor u betekent de verplichting om de opgegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen is met een creditcard via de beveiligde Paypal-systeem.

De snelheid van de kaart wordt uitgevoerd op het moment van verzending van de bestelling. Als split leveringen, worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Intrekking

Op grond van artikel L.121-21 van de Code, heb je een 14-dagen wachttijd na de ontvangst van uw producten aan uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden of een boete betalen.

De rendementen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, noot). In deze context, bent u aansprakelijk. Schade aan het product op dat moment kan zodanig zijn dat het herroepingsrecht te verslaan.

De retourkosten zijn voor uw rekening, tenzij wij u anders melden.

In het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf Horse Remedy het betaald binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw aanvraag en via hetzelfde betaalmiddel gebruikt bij de bestelling bedragen terugbetalen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel L.121-21-8 van de Code, is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

    
De levering van volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de wachttijd en diensten waarvan de prestaties begon na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument uitdrukkelijk af te zien van zijn herroepingsrecht.
    
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt buiten de controle van de handelaar en die kunnen plaatsvinden tijdens de herroepingstermijn.
    
De levering van goederen die volgens specificaties van de consument, of die duidelijk gepersonaliseerd.
    
De levering van goederen bederven of verouderen snel.
    
De levering van goederen die door de consument werden ontsloten na de levering en kan niet worden teruggestuurd voor hygiëne en bescherming van de gezondheid redenen.
    
De levering van goederen die, na zijn geleverd en door hun aard zijn onafscheidelijk met andere voorwerpen vermengd;
    
De levering van alcoholische dranken waarvan de levering wordt uitgesteld tot na dertig dagen en de overeengekomen om de overeenkomst te sluiten waarde is afhankelijk van marktschommelingen buiten de controle van de professional.
    
Het verstrekken van audio- of video-opnamen en computersoftware die door de consument hebben ontzegeld na de bevalling.
    
Het aanbod van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van de abonnementen in deze publicaties.
    
Transacties bij een openbare verkoop bij opbod.
    
De levering van digitale inhoud die niet op een materiële waarvan de uitvoering geleverd begon na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument uitdrukkelijk af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 Beschikbaarheid

Onze producten zijn verkrijgbaar als ze zichtbaar zijn op de website en in de www.horseremedy.eu voorraden. Voor producten die niet gevuld, onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling zullen wij u op de hoogte via e-mail. Uw bestelling wordt geannuleerd en geen enkele bank debit zal worden gemaakt.

Bovendien wordt de www.horseremedy.eu website niet bedoeld zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Daarom is het bedrijf Remedy Horse behoudt zich het recht voor om bestellingen van 30 identieke objecten weigeren.

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd aan de scheepvaart-mailadres dat tijdens het bestelproces, binnen de tijd die op de orderbevestiging pagina.

In het geval van vertraagde verzending, zal een e-mail worden verzonden naar u op de hoogte van een mogelijke impact hebben op de levering die u hebt aangegeven.

Zoals vereist door de wet, in het geval van te late levering, krijg je de mogelijkheid om de orde in de voorwaarden omschreven in artikel L 138-2 van de Code te annuleren. Als ondertussen u het product uit te geven we een terugbetaling en de kosten van vervoer in de zin van artikel L 138-3 van de Code.

Als leveringen door een drager, het Paard bedrijf Remedy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor te late levering als gevolg uitsluitend aan de onbeschikbaarheid van de klant na een aantal benoemingen voorstellen gehouden.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten hebben de wettelijke garantie van de naleving en de garantie tegen verborgen gebreken, bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-naleving van een verkochte product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle claims, verzoeken om uitwisseling of terugbetaling moeten worden gemaakt via e-mail of per post binnen 30 dagen na levering.

Producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin u ze gekregen met alle elementen (accessoires, verpakkingen, handleidingen, ...). De verzendkosten zullen worden vergoed op basis van het tarief en de kosten van de terugkeer zal op vertoon van kwitanties worden terugbetaald.

De bepalingen van dit artikel niet voorkomen dat u van het genieten van het herroepingsrecht op grond van artikel 6.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De producten die voldoen aan de Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van het Paard bedrijf Remedy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd worden gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren met de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden van invoer of het gebruik van producten of diensten die u van plan bent om te bestellen.

Bovendien is het Paard bedrijf Remedy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het gekochte product gehouden.

Ten slotte kan de verantwoordelijkheid van de Horse onderneming Remedy niet worden ingezet voor het eventuele ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, inclusief een pauze in dienst, externe inbraak of aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is de Franse taal. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site www.horseremedy.eu zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van Horse Remedy. Niemand mag reproduceren, te gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site ze zijn software, visuele of geluid. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Paard bedrijf Remedy.

Artikel 13 - Persoonlijke gegevens

Het bedrijf Remedy Horse behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonsgegevens te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en diensten en informatie die u sturen we verbeteren.

Ze kunnen ook aan bedrijven die een bijdrage leveren aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling worden verzonden.

Deze informatie en gegevens worden ook opgeslagen voor veiligheidsredenen, de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Volgens de wet van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u, direct op de website.

Artikel 14 - Bewijs Archiving

Het bedrijf Remedy Horse archief inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame als een getrouwe kopie in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De administratie van het bedrijf Horse Remedy zal worden beschouwd door alle partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.