Reactie op stress en immuunreacties bij jonge en oude paarden na transport

Gepubliceerd op 10-12-2023

Vervoer per trailer is een veelvoorkomende praktijk in de paardenwereld, of het nu voor evenementen, vrije tijd of routineafspraken is.

Het is echter waargenomen dat transport, vooral over lange afstanden, stress kan verhogen en de immuunfunctie van paarden kan verminderen. Het lijkt erop dat oudere paarden vatbaarder zijn voor veranderingen in de immuunfunctie als reactie op trailer transport.

Om deze kwestie te onderzoeken, beoordeelden onderzoekers de stress- en immuunresponsen van jonge en oudere paarden die een korte trailerreis ondergingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij zes oudere (22 ± 1 jaar oud) en zes jongere (2 ± 1 jaar oud) merries met een vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare lichaamsconditiescore. Eén paar oudere paarden en één paar jongere paarden werden vervoerd in een veewagen op één van de drie dagen gedurende een periode van twee weken. Elke reis vond plaats op hetzelfde tijdstip van de dag, via dezelfde route (voornamelijk snelweg) en duurde één uur en 20 minuten (55 mijl).

Bloed- en speekselmonsters werden genomen twee tot drie weken voor transport (baseline), een uur voor transport en op verschillende tijdstippen na transport (van 15 minuten tot 8 dagen). Gegevens van één oudere merrie werden uitgesloten van de studie vanwege voorlopige bevindingen die wezen op mogelijke endocriene stoornissen (hypofyse pars intermedia disfunctie en insuline ontregeling).

Beide leeftijdsgroepen vertoonden een acute stressrespons na een korte rit met de trailer. De onderzoekers zagen verhoogde niveaus van hartslag, cortisol en adrenocorticotroop hormoon (ACTH) bij de paarden na het transport. ACTH was echter hoger bij de oudere paarden dan bij de jongere.

Daarnaast vertoonden oudere paarden een grotere insulinerespons op het transport dan jongere paarden. Drie uur na het transport hadden de oudere paarden insulinespiegels die hoger waren dan de referentiestandaard die gebruikt wordt om insulinedisregulatie vast te stellen. T

Alle stressgerelateerde parameters keerden binnen 24 uur na transport terug naar de uitgangsniveaus. Opgemerkt moet worden dat transport over korte afstanden een acute stressrespons kan uitlokken bij zowel jonge als oude paarden.

Metabolisch normale oudere paarden vertoonden verhoogde insulinespiegels na transport, wat een belangrijke overweging kan zijn bij het transport van paarden naar een veterinaire kliniek voor onderzoek op endocriene stoornissen.

Daarnaast benadrukt het de noodzaak voor verder onderzoek naar de invloed van transport op insulinespiegels bij paarden die gediagnosticeerd zijn met endocriene stoornissen. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie het abstract gepubliceerd in het Journal of Equine Veterinary Sciences.

Opmerkingen: De informatie die op deze pagina beschikbaar is van externe bronnen garandeert niet dat deze vrij is van fouten, noch dat deze volledig, actueel, uitputtend of anderszins is.
Dientengevolge is het de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de informatie op de website op eigen risico te gebruiken en eventuele controles onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren.
De website van Horse Remedy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de interpretatie, van welke aard dan ook, door internetgebruikers van alle informatie en adviezen die op haar blog worden aangeboden, en voor de eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien.
Wij bieden informatie aan met als enig doel de natuurlijke gezondheid van uw huisdier te bevorderen en te verbeteren. In België bepaalt de wet dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van een dierenarts is om een medische diagnose te stellen en een medische behandeling voor te schrijven.

Verwante producten

COMMENTAAR

Nog geen opmerkingen.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen opmerkingen plaatsen.